trekant med Region Midtjyllands målbillede

Region Midtjylland ønsker at skabe et sundhedsvæsen, hvor borgerne oplever, at de bliver inddraget, hørt og forstået af sundhedsvæsenet. Det betyder ikke mindst, at behandlingen er af høj kvalitet og foregår i et sammenhængende forløb.

Figuren hér illustrerer, hvordan Region Midtjylland ønsker at prioritere opgaverne for sundhedsvæsenet. Målbilledet er Region Midtjyllands bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Sundhedsplanen beskriver, hvordan vi i Region Midtjylland vil udvikle sundhedsvæsenet.

Kvalitet handler både om at levere en ydelse på et højt niveau og om hele tiden at forbedre arbejdet til gavn for borgerne – kvalitetsarbejdet. I menuen til venstre kan du læse om begge dele: 1. hvordan kvaliteten faktisk er og 2. Hvordan der arbejdes for bestandigt at levere en bedre og mere sikker ydelse for borgerne.

Ny dagsorden for kvalitetsarbejde

I en årrække har det danske sundhedsvæsen arbejdet efter kvalitetsstandarder og med akkreditering for øje.

Mange praktikere har oplevet det vanskeligt at balancere registreringsarbejdet med arbejdet med at behandle og pleje borgerne.

Denne kritik er fra politisk side taget til efterretning. I stedet for en akkrediteringsmodel, der baserer sig på retningslinjer for arbejdet, skal medarbejderne på landets hospitaler nu arbejde efter mere overordnede og dermed åbne målsætninger. 

Otte overordnede mål skal være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for patienterne i det danske sundhedsvæsen. Disse mål skal tænkes som pejlemærker for arbejdet med patienterne.

Hvert mål er operationaliseret i mere konkrete bud på, hvad målene indebærer. Hospitalerne er forpligtede til at leve op til målene. Kvalitetsopfølgningen rummer desuden tilsyn, forbedringsarbejde og nationale læringsteams.

Hvis du vil vide mere om arbejdet med kvalitet i Region Midtjylland, kan du kontakte Koncern Kvalitet.

Sundhedsplanen for Region Midtjylland