Region Midtjylland har ansvaret for de nære sundhedstilbud i regionen, som leveres af privatpraktiserende behandlere i praksissektoren. Det er vigtigt for regionen, at praksissektoren udvikles som en integreret del af sundhedsvæsenet. Læs mere om kvalitetsarbejde med praksissektoren herunder. 

Kvalitet og Lægemidler er en udviklingsfunktion, der understøtter kvalitet, herunder rationel farmakoterapi i praksissektoren såvel som på tværs af sektorer. Medarbejderne og et tilknyttet konsulentkorps understøtter dermed udvikling og implementering af alt fra centrale kvalitets- og efteruddannelsestiltag over overenskomster på praksisområdet og til nationale og regionale dagsordener, strategier og indsatsområder.

Samtidig understøtter medarbejderne praksissektoren i forhold til bl.a. kvalitetsklynger, efteruddannelse, indførelse af FMK, medicingennemgange, rationel brug af it/data-værktøjer, kvalitet i sektorovergange, patientsikkerhed osv.

Via tæt samarbejde med forskere, bl.a. i Forskningsenheden for Almen Praksis, binder medarbejderne desuden bro mellem forskning og kvalitetsudvikling på primært praksisområderne, ligesom der også er et tæt samarbejde på tværs med hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.

Strategi for kvalitetsarbejdet i almen praksis i Region Midtjylland 2019-2021
Den fælles strategi skal sikre, at almen praksis har fokus på kvalitet og samarbejde i det nære sundhedsvæsen med afsæt i og respekt for den struktur, der i dag kendetegner almen praksis. 

MidtKraft, der er kvalitetsorganisationen på praksisområdet, implementerer strategisporene i samarbejde med resten af sundhedsvæsenet.

Tryk for at se billedet stort