Akkrediteringsprocessen af almen praksis er i fuld gang, og alle praksis i Region Midtjylland skal akkrediteres inden udgangen af 2018. Formålet med akkrediteringen er at understøtte og fremme systematisk, kontinuerlig kvalitetsudvikling.

Der er udarbejdet 16 akkrediteringsstandarder indenfor fire overordnede temaer, som praksis bliver akkrediteret efter. De fire temaer er:

  • Kvalitet og patientsikkerhed
  • Patientsikkerhedskritiske standarder
  • Det gode patientforløb
  • Ledelse og organisation

På tværs af MidtKraft er der etableret en akkrediteringsgruppe med en lægelig og administrativ koordinator i spidsen. Ca. 12 måneder før akkrediteringen afholdes informationsmøder i kommunerne for de praksis, som står overfor akkrediteringen. Desuden tilbydes workshops for praksis, der ønsker facilitering og støtte. Derudover tilbyder data- og lægemiddelkonsulenterne samt regionens risikomanager støtte til de praksis, som har behov for dette.