Cancer i Praksis (CiP) er en regional kvalitetsenhed, som har fokus på at øge kvaliteten i praksissektorens håndtering af kræftpatienter. For at nå det mål arbejder vi på flere områder:

  • Beslutningsstøtte til almen praksis
  • Patientforløb på tværs af sektorer
  • Kompetenceudvikling og optimering af praksisprocedurer.

De tre områder overlapper i realiteten hinanden, da beslutningsstøtte nogle gange er en del af kompetenceudviklingen, ligesom optimering af praksisprocedurer kan være baseret på redskaber og tiltag til beslutningsstøtte.

CiP står bag en række indsatser målrettet almen praksis indenfor de tre områder:

  • Indførelse af iFOBT i almen praksis fra 2016 til efterår 2017, hvor nye forskningsresultater vil afgøre om prøven forsat skal anvendes i almen praksis. Formålet er tidligere diagnostik af tarmkræft for patienter med vage og uspecifikke symptomer.
  • Systematisk efteruddannelse, hvor CiP er med til at afholde efteruddannelse om temaet 'den døende patient'
  • Beslutningsstøtte, fx omkring PSA-test
  • Forbedringsprojekt i praksis om øget tilslutning til HPV-vaccination
  • Udvikling af beslutningsstøtteværktøj til almen praksis og patienter/forældre om HPV-vaccination.