Alle praktiserende læger forventes at deltage aktivt i en kontinuerlig efteruddannelse, og overordnet er der to tiltag til at sikre dette:

Det ene er en selvvalgt efteruddannelse, som blandt andet baserer sig på, at praktiserende læger er tilknyttet en eller flere decentrale efteruddannelsesgrupper (såkaldte DGE-grupper), hvor relevante faglige emner tages op. KEU støtter disse grupper med et økonomisk tilskud. I Region Midtjylland er der pt. 141 decentrale efteruddannelsesgrupper.

MidtKraft udbyder en række kurser til de praktiserende læger og evt. praksispersonale i Region Midtjylland inden for aktuelle temaer fx. inden for medicin, kræft og laboratorieområdet.

Det andet tiltag er den systematiske efteruddannelse, som blev en del af overenskomsten fra 2014. Formålet er at løfte kvaliteten, så de praktiserende læger på en systematisk måde opbygger kompetencer, der er målrettet udviklingen i sundhedsvæsenet og patienternes behov.

Der er i Fonden for Almen Praksis fastlagt seks temaer for den systematiske efteruddannelse. Tallene i () angiver kursets varighed i dage.

  • Den diagnostiske udfordring i almen praksis (3)
  • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet (2)
  • Den døende patient (1)
  • Børn og unge i almen praksis (3)
  • Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen praksis (2)
  • Den ældre patient (1)

Der er udarbejdet curriculum for alle seks kurser.

Region Midtjylland udvikler og afholder kontinuerligt kurser indenfor de overordnede temaer.

Der er nedsat en koordinationsgruppe med PLO-E og regionerne. Derudover er der i regionerne en administrativ medarbejder samt en efteruddannelsesvejleder.

Kurser kan udbydes af PLO-E, regionerne eller private udbydere, og kan udbydes i forskellige former. Der arbejdes med forskellige kursusformer fra klassiske kurser til storkurser og systematisk gruppebaseret efteruddannelse.