Med overenskomsten om almen praksis fra 2018 er der kommet en ny måde at arbejde med kvalitet på i almen praksis. Klyngerne bestemmer i vid udstrækning selv med hvad og hvordan de ønsker at arbejde - dog skal de temaer, de arbejder med, være dataunderstøttede.

MidtKraft tilbyder en række klyngepakker, som har praksisnære temaer med tilhørende data, der kan bruges som afsæt for en drøftelse og indsats i klyngen. Der er lige nu følgende klyngepakker - flere kommer til løbende:

 • Antibiotika
 • Antibiotika ved øjeninfektioner
 • Benzodiazepiner
 • Medicingennemgang i almen praksis
 • Spirometrier
 • Inhalationssteroid til KOL-patienter
 • Smerteplastre
 • NSAID
 • Otitis media og brug af tympanometri på børn 0-2 år i almen praksis
 • Perorale steroider
 • Influenzavaccination af risikogrupper i almen praksis
 • Strep-A i almen praksis
 • CRP i almen praksis
 • PPI
 • KOL-patienter og årlig spirometri i almen praksis
 • Overaktiv blære.

Læs mere om klyngerne på praksis.dk