"Medicintjek i praksis" er et tilbud hvor den praktiserende læge kan få hjælp af en farmaceut til medicingennemgang på patienter. Når der fokuseres på den enkelte patients samlede behandling, vil der ofte komme forslag til ændring af behandlingen, både med hensyn til ændrede doseringer og ændrede præparater, men også med forslag til at stoppe eller tilføje behandlinger.

Der er her især fokus på patienter der får seks eller flere lægemidler samtidig. Der er over 100.000 borgere i Region Midtjylland, som får seks lægemidler eller derover. Heraf får ca. 1000 borgere 20 lægemidler eller derover. Målet er at reducere antallet af ældre, der får mange lægemidler.

Indsatserne udvikles i samarbejde med praktiserende læger, kliniske farmakologer og hospitalslæger, og koordineres med tiltag på hospitalerne.