Formålet med tilbuddet er at øge kvaliteten af den medicinske behandling for borgere, der bruger to eller flere antipsykotiske lægemidler i kombination eller i doser, der overstiger det anbefalede.

Borgerne får tilbudt en medicingennemgang af både deres psykiatriske og somatiske medicin. Medicingennemgangen laves af et tværfagligt team, som skriver et notat med anbefalinger. Borgerens praktiserende læge og eventuelle psykiater får notatet tilsendt. Herefter bliver de inviteret til et møde sammen med borgeren for at drøfte anbefalingerne i notatet og beslutte eventuelle ændringer i behandlingen.

Målet med tilbuddet er:

  • at halvere antallet af inkluderede borgere i kombinationsbehandling med to eller flere antipsykotika
  • at halvere antallet af inkluderede borgere i behandling med antipsykotika i doser, der overstiger anbefalingerne.

Tilbuddet er et samarbejde i Region Midtjylland mellem borgerne, psykiatrien, de praktiserende læger, kommunerne, hospitalsapoteket og Klinisk Farmakologisk Afdeling.