Rapportering af utilsigtede hændelser skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser. Dermed kan vi skabe en systematisk læring om de utilsigtede hændelser, der dels sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer, og dels i overgangen mellem sektorerne.

Viden om og læring af de rapporterede hændelser skal understøtte den kvalitetsudvikling, som finder sted i sundhedsvæsenet, og medvirke til at udvikle et miljø, hvor det er muligt for personalet at håndtere utilsigtede hændelser og lære af dem.

UTH-teamet i Kvalitet og Lægemidler har siden 2010 modtaget og håndteret rapporterede utilsigtede hændelser med henblik på læring.

I akkrediteringen for almen praksis indgår desuden standarder i forhold til patientsikkerhed.

UTH-teamet arbejder tæt med Strategisk Kvalitet i Region Midtjylland, ligesom der er etableret et netværk på tværs af sektorer. Derudover er der et godt netværk på tværs af regioner.