Patienterne skal for bordenden, både når beslutningerne om deres behandling bliver truffet, når behandlingen foregår, og når kvaliteten skal tjekkes. Den tilgang gennemsyrer hele Region Midtjyllands sundhedsplan 2013.

En af de dominerende overskrifter er "på patientens præmisser". I denne film fortæller 3 borgere om, hvad der er på deres præmisser og hvad der ikke er.

Du kan også se eksempler på film fra hospitalerne om hvordan de arbejder på patientens præmisser.