Målbilledet (trekanten nedenfor) er Region Midtjyllands bud på, hvordan aktivitet, økonomi og kvalitet kobles for at opnå mest mulig sundhed for pengene.

Ved hjælp af 8 mål måler vi på kvaliteten for at sikre, at udviklingen går den vej, vi ønsker. Ved løbende at måle på kvaliteten, bliver vi i stand til at sætte ind, hvis det ikke går, som vi ønsker.

Du kan se resultater for 7 af målene ved enten at klikke på de enkelte mål nederst i det røde felt i målbilledet eller ved at klikke på målene i listen under målbilledet.

Gå til Behandling af høj kvalitet Gå til Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Gå til Bedre sammenhængende patientforløb Gå til Øget patientinddragelse Gå til Hurtig udredning og behandling Gå til Forbedret overlevelse og patientsikkerhed Gå til God økonomi og relevant aktivitet Gå til Region Midtjyllands målbillede på sundhedsområdet.