Det danske sundhedsvæsen er af høj kvalitet, men kvaliteten skal fortsat udvikles og forbedres for at sikre den enkelte patient og borger den bedst mulige pleje og behandling.

Sundhedsplanen er rammen for arbejdet i Region Midtjylland. Den sætter retningen for, hvordan vi i regionen vil udvikle sundhedsvæsenet.

På landsplan skal otte overordnede mål være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for patienterne i det danske sundhedsvæsen.

For hver af de otte nationale mål er der udvalgt en række indikatorer, fx hjertedødelighed, forebyggelige indlæggelser for ældre og kræftoverlevelse. Indikatorerne konkretiserer de otte overordnede mål. 

De nye nationale mål angiver retningen og rammen for kvalitetsarbejdet i de enkelte regioner.

Læs mere om kvalitetsarbejdet i Region Midtjylland her på siderne.

hænder der holder en spirende plante

Hvis du vil vide mere om arbejdet med kvalitet i Region Midtjylland, kan du kontakte Koncern Kvalitet.

Sundhedsplanen for Region Midtjylland

Forside til Sundhedsplan for Region Midtjylland