I Koncern Kvalitet arbejder vi med forskning, udvikling og implementering inden for social, sundhed og arbejdsmarkedet.

På vores kontor Strategisk Kvalitet understøtter vi regionens strategiske arbejde indenfor kvalitet, patientsikkerhed og forskning.

Derudover administrerer vi lægemiddelområdet under Kvalitet og Lægemidler - blandt andet ved indførelse af klinisk farmaci og medicingennemgange i praksissektoren.

Vores øvrige kontorer er placeret under DEFACTUM, hvor vi forsker og udvikler til gavn for befolkningens sundhed og trivsel.

Vores ressourcer og kompetencer placerer os i spændet mellem forskning, praksis og det politiske/administrative niveau. Vi har derudover et stærke netværk af både danske og internationale samarbejdspartnere.

Koncern Kvalitet beskæftiger godt 120 medarbejdere under forskellige faglige områder. Læs mere: Koncern Kvalitets afdelingsbeskrivelse.

Vicedirektør for Koncern Kvalitet

Mette Kjølby, tlf. 7841 4002
E-mail: metkjo@rm.dk

Chefsekretær

Rikke Nielsen Dalsgaard, tlf: 7841 4000
E-mail: rikdal@rm.dk

Kontakt Koncern Kvalitet

Regionshuset Aarhus 
Olof Palmes Allé 15 
8200 Aarhus N
Tlf. 7841 4000

E-mail: Sundhed.koncern.kvalitet@rm.dk


E-mail: defactum@rm.dk