(Foto: Colourbox)

Kvalitet & Lægemidler er en udviklingsfunktion, der understøtter kvalitet, herunder rationel farmakoterapi i praksissektoren såvel som på tværs af sektorer. Medarbejderne og et tilknyttet konsulentkorps understøtter dermed udvikling og implementering af alt fra centrale kvalitets- og efteruddannelsestiltag over overenskomster på praksisområdet, til nationale og regionale dagsordener, strategier og indsatsområder.

Samtidig understøtter medarbejderne praksissektoren med bl.a. kvalitetsklynger, efteruddannelse, indførelse af FMK, medicingennemgange, rationel brug af it/data-værktøjer, kvalitet i sektorovergange, patientsikkerhed osv.

Via tæt samarbejde med forskere, bl.a. i Forskningsenheden for Almen Praksis, bygger medarbejderne desuden bro mellem forskning og kvalitetsudvikling på primært praksisområderne, ligesom der også er et tæt samarbejde på tværs med hospitalerne, de praktiserende læger og kommunerne.

Kontorchef
Birgitte Haahr
Tlf. 29 67 04 99

Sekretær
Rikke Nielsen Dalsgaard
Tlf. 78 41 22 40

 • Chefsekretær for vicedirektør Mette Kjølby
 • Sekretær for kontorchef Birgitte Haahr
 • Sekretær for Kvalitetsudviklingsudvalget for Fysioterapeuter (KU)
 • Sekretær for praksisudviklingskonsulentere og efteruddannelsesvejledere i Region Midtjylland
 • Sekretariat/koordinerende funktioner ift. Ledelse og Udvikling i Praksis i Region Midtjylland (LUP)
 • Sekretariat/koordinerende funktioner ift. Region Midtjyllands forældrevejledninger og pjecen "Amning og tidlig kontakt"

Sekretær
Mette Lybæk Kristensen (på barsel)

Tlf. 20 51 90 29

 • Sekretær for klyngeteamet
 • Sekretær for Medicin i Midt
 • Sekretær for arbejdsmiljøgruppen
 • LMU-repræsentant for Kvalitet og Lægemidler
 • Tilgængeliggører af pdf-filer på hjemmesider
 • Tillidsrepræsentant for HK

Specialkonsulent
Lone Kærsvang
Tlf. 21 62 01 25

 • Dataunderstøttelse af kvalitetsudviklingen i almen praksis
 • Dataudtræk fra regionens BI-server
 • Klyngerapporter

Regional lægemiddelkonsulent
Karen Pedersen
Tlf. 40 21 79 73

 • Projektleder - Medicin i Midt
 • Koordinator på diverse indsatser på medicinområdet
 • Positivlisten
 • Samarbejdsudvalg på apoteksområdet og samarbejde med apoteker
 • Ordiprax+
 • Klyngeunderstøttelse
 • Kurser og efteruddannelse for praksispersonale

Regional lægemiddelkonsulent
Lise Bakkestrøm Rosenbæk
Tlf. 20 37 33 25

 • Rationel farmakoterapi: Praksisbesøg, Ordiprax, undervisning
 • Medicingennemgange (Medicintjek i praksis)
 • Kommunesamarbejde
 • Nyhedsbrevet "MedicinNyt"
 • Rekommandationsgruppen
 • Klyngeunderstøttelse
 • Kurser og efteruddannelse for praksispersonale
 • Informationsmaterialer

Regional lægemiddelkonsulent
Lasse Laustrup Hoé
Tlf. 40 23 56 86

 • Rationel farmakoterapi: Praksisbesøg, Ordiprax, undervisning
 • Medicingennemgange (Medicintjek i praksis)
 • Nyhedsbrevet "Medicin i Midt"
 • Klyngeunderstøttelse
 • Kurser og efteruddannelse for praksispersonale
 • Informationsmaterialer

Datakonsulent
Catharina Kusk
Tlf. 24 65 76 33

 • Forløbsplaner
 • Elektronisk kommunikation (edifact)
 • Udfordringer med FMK
 • Implementering af IT i forhold til overenskomstmæssige aftaler
 • Medarbejdersignatur (NemID)
 • RKKP indberetning
 • Teledermatologi
 • Videokonsultation og videotolkning
 • Dynamiske henvisninger
 • Web-Patient
 • Opstart og ændringer i praksis (f.eks. nyt CVR-nr)

Datakonsulent
Heidi Lindholt
Tlf. 29 45 87 24

 • Forløbsplaner
 • Elektronisk kommunikation (edifact)
 • Udfordringer med FMK
 • Implementering af IT i forhold til overenskomstmæssige aftaler
 • Medarbejdersignatur (NemID)
 • RKKP indberetning
 • Teledermatologi
 • Videokonsultation og videotolkning
 • Dynamiske henvisninger
 • Web-Patient
 • Opstart og ændringer i praksis (f.eks. nyt CVR-nr)

Sekretær
Karina Toftgaard

Tlf. 51 81 02 44

 • Planlægning af kurser og konferencer
 • Økonomi, herunder udbetaling af honorar til praksiskonsulenter
 • Indkøbsansvarlig ift. kontorartikler

Webmaster
Gert Sund
Tlf. 30 32 92 37

Faglig koordinator i Cancer i Praksis
Gry Stie
Tlf. 23 26 42 63

 • Koordinerer projekter i Cancer i Praksis
 • Kvalitetsklynger i almen praksis
 • Udvikling af læringspakker om kræft til kvalitetsklyngerne i almen praksis
 • Udvikling og afholdelse af efteruddannelse for almen praksis
 • Implementering af kræftplaner og indsatser i praksissektoren
 • Koordinerer kontorets punkter til politiske udvalg

Specialkonsulent
Marie-Louise Heine Jensen
Tlf. 28 72 96 04

 • Projektleder for udviklingspraksis
 • Facebook-kampagner om sundhed
 • Lægedage
 • Projektleder for delegationer til kongresser
 • Administrativ medarbejder i det koordinerende team, MidtKraft
 • Redaktør på midtkraft.dk

Risikomanager
Anne Storgaard
Tlf. 91 17 76 97

 • Modtager og sagsbehandler utilsigtede hændelser fra hele praksisområdet
 • Formidler forebyggende tiltag på baggrund af fundene, mønstre og tendenser
 • Tilbyder oplæg i klinikker og til efteruddannelsesgrupper om patientsikkerhedsarbejdet
 • Repræsenterer praksisområderne i regionale og nationale patientsikkerhedsnetværk

AC-fuldmægtig
Jette Christiansen
Tlf. 24 75 83 84

 • Sekretariat for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget
 • KEU-projekter
 • Sekretariat for Det Regionale Kvalitetsteam
 • Medarbejder i UTH-teamet (Patientsikkerhed)
 • Webredaktør på praksis.dk
 • Sekretariat for ansættelser af konsulenter i MidtKraft

AC-fuldmægtig
Trine Højgaard Knudsen
Tlf. 51 49 06 46

 • Projektleder for udviklingspraksis
 • Facebook-kampagner om sundhed
 • Redaktør på midtkraft.dk
 • Lægedage
 • Projektleder for delegationer til kongresser
 • Redaktør på MidtKrafts Facebook-side

Chefkonsulent
Steen Vestergaard-Madsen
Tlf. 21 49 30 47

 • Adm. koordinator for akkreditering af almen praksis
 • Kvalitetsstyringsgruppe for laboratorieområdet
 • Korrekt tværsektoriel brug af FMK
 • Implementering af nationale kliniske retningslinjer
 • Udviklingsinitiativer på praksisområdet
 • Implementering af kvalitetsudviklingsinitiativer i praksis
 • Projektleder på Medicin i Midt-projektet

 

AC-fuldmægtig
Søs Malherbes Jensen
Tlf. 20 37 33 04

 • SATS-pulje: Tværfagligt medicinteam
 • Nyhedsbrev "2 minutter"

Specialkonsulent
Torsten Munch-Hansen
Tlf. 29 45 87 96

 • Patientinddragelse
 • Spirekasseprojekter
 • PROM
 • Kliniske databaser
 • Antibiotika (Audit) - projekt
 • Audit

Regional lægemiddelkonsulent
Louise Hopkins
Tlf. 24 90 81 16

 • Rationel farmakoterapi: Praksisbesøg, Ordiprax, undervisning
 • Medicingennemgange (Medicintjek i praksis)
 • Nyhedsbrevet "MedicinNyt"
 • Klyngeunderstøttelse
 • Kurser og efteruddannelse for praksispersonale
 • Det regionale antibiotikaråd
 • Informationsmaterialer