Strategisk kvalitet(Foto: Niels Aage Skovbo)

I Strategisk Kvalitet varetager vi overordnede strategiske og koordinerende opgaver inden for patientsikkerhed, kvalitetsudvikling og kvalitetsmonitorering på sundhedsområdet.

Vi formidler strategier og resultater på kvalitetsområdet til Regionsrådet, direktionen og det samlede ledelsesforum for sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Vi er en del af Koncern Kvalitet og varetager opgaver i fællesskab. Det sikrer faglig dybde i det strategiske arbejde og kvalitet i behandlingen af borgere og patienter.  

Blandt hovedopgaverne er:

  • levere beslutningsoplæg til Regionsrådet, Koncernledelsen, Lederforum for Kvalitet og andre beslutningstagende fora
  • analysere og formidler relevante kvalitetsdata som ledelsesstøtte og incitament til kvalitetsudvikling
  • bidrage med kvalitetsperspektivet til udarbejdelse af større strategier og planer
  • koordinere aktiviteter på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet bl.a. ved at oprette relevante fora og evt. bidrage med formandskab og sekretariatsbistand
  • administrere regionens forskningsmidler samt varetage det strategiske og administrative arbejde relateret til Region Midtjyllands forskningssamarbejde på sundhedsområdet

Kontorchef

Kontorchef Anne Binderup Gammelgaard.