Sundhedspersonale(Foto: Nicky Bonne)

Generelt er opgaven for Strategisk Kvalitet, at: 

  • levere beslutningsoplæg til Regionsrådet, Koncernledelsen, Lederforum for Kvalitet og andre beslutningstagende fora
  • analysere og formidler relevante kvalitetsdata som ledelsesstøtte og incitament til kvalitetsudvikling
  • bidrage med kvalitetsperspektivet til udarbejdelse af større strategier og planer
  • koordinere aktiviteter på kvalitets- og patientsikkerhedsområdet bl.a. ved at oprette relevante fora og evt. bidrage med formandskab og sekretariatsbistand
  • stå for styring af projekt inden for kvalitetsområdet.