Introduktion

Strategisk Kvalitet udfører ad hoc analyser og udtræk af data på kvalitetsområdet. Det kan dreje sig om bidrag til beslutningsgrundlaget på de forskellige ledelsesniveauer, understøttelse af opgaver, som udføres andre steder i administrationen med kvalitetsdata, ad hoc bestillingsopgaver, audits osv. 

Målsætningen er blandt andet at:

  • medvirke til at synliggøre kvaliteten i sundhedsvæsenet 
  • bidrage til beslutningsgrundlaget gennem tidstro formidling af kvalitetsdata og resultater 
  • nyttiggøre kvalitetsdata ved at udarbejde deskriptive analyser ved hjælp af tilgængelige sundhedsdata 
  • gennemføre analyser, som kan påvise sammenhænge mellem kvalitet og fx (behandlings-)resultat, økonomi osv. 
  • medvirke til et hurtigt overblik fx i forbindelse med et kvalitetsskred

Strategisk Kvalitets opgaver

Kontorets opgave er at levere data og analyser af høj kvalitet og dermed bidrage til udviklingen af sundhedsvæsenet, understøtte beslutningsgrundlaget og tilvejebringe data, der belyser den patientoplevede, faglige og organisatoriske kvalitet. 

Strategisk Kvalitet er dataemneansvarlig på en række kvalitetsindsatser i BI-portalen. I vejledningen til de enkelte rapporter fremgår, hvilken medarbejder der er ansvarlig for dataemnet.

For yderligere oplysninger kontakt Jonas Eeg Madsen eller Morten Engsig.