Introduktion

Data er en central del af arbejdet med kvalitet og styring af det danske sundhedsvæsen. Inden data kan anvendes er det derfor essentielt at sikre, at data indeholder de nødvendige oplysninger, samt at der tages hånd om de situationer, hvor det ikke er tilfældet, og at der rettes op på det. 

Målet er: 

  • Ensartet registreringspraksis i regionen, med fokus på tidstro og klinisk korrekt registrering 
  • Videreformidling af nye nationale krav 
  • Søge at undgå, at unødige eller uhensigtsmæssige tiltag besluttes nationalt
  • Facilitering af erfaringsudveksling mellem hospitalerne.

Strategisk Kvalitets opgaver 

  • Sekretariatsbetjening og mødeledelse af Den Fælles PAS gruppe samt Styregruppen for Patientregistrering 
  • Deltagelse i den nationale gruppe ”Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering” 
  • Deltagelse i diverse nationale og fælles-regionale arbejdsgrupper vedr. patientregistrering 
  • Audit af patientregistrering samt løbende stikprøver af registreringskvaliteten
  • Ad hoc vejledning og samarbejde med hospitalerne og de øvrige stabe i registreringsspørgsmål 

Kontakt

For yderligere oplysninger bedes du kontakte Morten Engsig