Introduktion

For at sikre kvaliteten i dataarbejdet samt et bredt samarbejde på tværs af administration og drift, er der oprettet en række fora som sekretariatsbetjenes af Strategisk Kvalitet. Dette drejer sig i øjeblikket om Den Regionale SFI-gruppe, Styregruppen for Patientregistrering samt Den Fælles PAS-gruppe. Arbejdet i de enkelte fora er ganske forskelligt, men fælles er, at de skal sikre et godt og validt datagrundlag samt en hensigtsmæssig arbejdsdeling og samarbejde på dataområdet. 

Målsætningen er at medvirke til udviklingen af et godt og validt datagrundlag samt at sikre, at koordineringen og arbejdsdelingen på dataområdet er hensigtsmæssig og forløber bedst muligt. Et bredt samarbejde på tværs af administration og drift skal sikre, at data registreres ensartet, så kvaliteten af dataarbejdet bliver mere validt, og de forskellige ledelser dermed stoler på de tal, der er til rådighed.

Strategisk Kvalitets opgaver

Kontorets opgave er at levere god betjening af grupperne, således at gruppernes formål understøttes bedst muligt. Det er kontorets ansvar, at relevante forhold sættes til drøftelse med henblik på, at de ønskede resultater opnås.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte: