Introduktion

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) udgør den officielle fortegnelse over hospitaler, praktiserende læger, kommuner, apoteker og andre partnere i det offentlige og private sundhedsvæsen. Ejerforhold, kontaktoplysninger, sygehus- og afdelingsklassifikationsnummer og lokationsnummer (EDI) fremgår af SOR. 

Strategisk Kvalitets opgaver

I flere sammenhænge har SOR en stor betydning for den elektroniske kommunikation, idet SOR blandt andet indeholder et elektronisk adressekartotek, som it-systemer kan basere deres elektroniske kommunikation på. Hver part skal sørge for at egne oplysninger i SOR korrekt opdateret. Strategisk Kvalitet koordinerer det regionale arbejde omkring SOR, oprettelse af brugere til SOR samt kvalitetssikring af de data, regionen registrerer i SOR. Strategisk Kvalitet har desuden udarbejdet en regional SOR registreringsvejledning

Sundhedsstyrelsen vedligeholder de 2 øverste SOR niveauer (region og hospital), medens de underliggende niveauer i Region Midtjylland vedligeholdes af hospitalerne. 

For yderligere information omkring SOR henvises der til Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

Anmodning om oprettelse af nye eller ændring af eksisterende sygehus- og afdelingskoder og lokationsnumre skal rettes til hospitalernes SOR kontaktpersoner, som er: 


Kontakt i It-afdelingens EDI-forvaltning – Henrik Hermind

Kontakt

For yderligere oplysninger kan du kontakte Morten Engsig