Strategisk Kvalitet bidrager til den kontinuerlige udvikling af kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet både i Region Midtjylland og på nationalt niveau. Opgaverne løses i tæt samspil med driftsorganisationen, dvs. hospitaler og psykiatri, samt almen praksis og om muligt kommunerne. Kontoret har desuden et tæt samarbejde med de øvrige kontorer i administrationen.

En del af det fælles arbejde foregår i en række regionale fora, som sekretariatsbetjenes af Strategisk Kvalitet. Derudover leverer kontoret bidrag til en række fora såsom Strategisk Sundhedsledelsesforum, dialogmøder med direktøren for sundhedsområdet, klinikforum mv. Strategisk Kvalitet understøtter og koordinerer det strategiske kvalitets- og patientsikkerhedsarbejde, der foregår i Lederforum for Kvalitet samt i diverse andre ledelsesfora.

Desuden ses det som en væsentlig opgave at deltage i en række nationale fora med henblik på dels at præge det nationale arbejde dels at kvalificere det regionale arbejde gennem videndeling regionerne imellem.