Introduktion
Den største danske nationale undersøgelse af patienternes oplevelser på de danske hospitaler er ’Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser’ (LUP). LUP Somatik, som vi også kalder undersøgelsen, foretages hvert år og er én ud af en lille samling af LUP’er. De andre undersøgelser er LUP Psykiatri, LUP Akutmodtagelsen, LUP Fødende, inkl. en mindre undersøgelse af partnerens oplevelser.

Det er Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, der sammen med Koncern Kvalitet, gennemfører undersøgelserne.

Formålet med undersøgelserne er 1) at inddrage patienternes unikke viden og erfaring til at forbedre fremtidige patientforløb og 2) at skabe ledelsesmæssig og politisk fokus på den patientoplevede kvalitet 

Strategisk Kvalitet følger arbejdet med undersøgelse af patientoplevelser med henblik på at lade det indgå i den samlede overordnede strategiske koordinering af kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet. 

For yderligere oplysninger kontakt Bente Bjerre