Patientsikkerhed i Region Midtjylland

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013

Årsrapport 2012

Det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange (TSN)

Link til årsrapporter