Strategisk Kvalitet og patientsikkerhedsorganisationen behandler alle patientsikkerhedsemner, men nogle emner får en øget opmærksomhed i Strategisk Kvalitet.