Strategisk Kvalitet deltager i en regional kursusgruppe på patientsikkerhedsområdet, som hvert år i september sammen med Region Nordjylland gennemfører et grundkursus for det sundhedsfaglige personale, der arbejder med patientsikkerhed. Grundkurset har til formål at sikre deltagerne viden om patientsikkerhedsarbejdets baggrund og organisering.

Ligeledes afholdes der hvert år en konference målrettet såvel ledelser og politikere som medarbejdere. Konferencen har til formål at dele viden om og give inspiration til patientsikkerhedsarbejdet ved at belyse både ny viden og erfaringer gennem præsentation af forskellige projekter, metoder og redskaber til forbedring af patientsikkerheden inden for specifikke områder.

Både grundkursus og konference annonceres via https://rm.plan2learn.dk/.

Kontakt

Har du brug for yderligere oplysinger, kan du kontakte Bente Bjerre.