Afdelingen ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. 

Sundhedsplanlægnings væsentligste rolle er fra centralt hold at betjene det politiske system og arbejde for at realisere de politiske vedtagne planer og strategier for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Dette i tæt samarbejde med hospitalerne og øvrige interne og eksterne aktører.

Sundhedsplanlægning har ansvaret for funktions- og specialeplanlægning på både det somatiske og psykiatriske område. Hertil hører analyse af aktivitetsdata, opgaver vedrørende universitetssamarbejde, forskning og innovation, aktivitets og investeringsplanlægning, det interregionale samarbejde, præhospitals- og beredskabsområdet, planlægning af praksissektorens sundhedsydelser samt indgåelse, udvikling og opfølgning af sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Afdelingen har følgende kontorer, som er hjemmehørende i Regionshuset i Viborg. 

1. kontor

2. kontor

3. kontor

Analysegruppen vedrørende hospitalsmedicin hører under Sundhedsplanlægning.