Kontorets hovedopgaver er:

  • Strategisk planlægning på følgende områder: akutområdet, svangre- og børneområdet, høreområdet samt øjenområdet.
  • Sundhedsaftalen
  • Praksisplaner
  • Sekretariatsbetjening af samarbejdsudvalgene, Praksisplanudvalget og Sundhedskoordinationsudvalget
  • Benchmark, kapacitetsanalyser
  • Aktiv Patientstøtte
  • Sundhedshuse
  • Forebyggelse
  • Hjælpemidler
  • Sundheds- og hospitalsplanlægning generelt