1. kontor

 

Konstitueret kontorchef

Kristine Lindeneg-Drejø

Tlf. 21 35 88 47

 

Chefkonsulent

Anne Brøcker

Tlf. 22 31 39 62

 • Akutområdet / akutafdelinger
 • Akut fagligt råd
 • Forebyggelse af akutte indlæggelser
 • Akutklinikker
 • Temagruppe for akutområdet i Danske regioner
 • Arbejdsgruppe om sikkert patientflow
 • Styregruppe i Randers: Integration af psyk. i akutafdelingen
 • Forskning i psyk. i akutafdeling
 • Kardiologi – akutdelen

 

Specialkonsulent

Claus Meldgaard

Tlf. 20 28 77 53

 • Planlægning for praktiserende speciallæger – sagsniveau
 • Samarbejdsudvalg for Speciallæger
 • Indgår i planlægning for alle specialer, hvor der er praktiserende speciallæger
 • Samarbejdsudvalg for Kiropraktorer

 

Studentermedhjælper

Emma Odde Koch

Tlf. 21 36 43 21

 

Chefkonsulent

Helene Bech Rosenbrandt

Tlf. 21 12 16 21

 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Sundhedsstyregruppen
 • Sundhedssamarbejdsudvalget
 • Tværsektorielt samarbejde
 • IV-behandling i nærområdet
 • Forløbsprogram for hjertesygdom
 • Udvidet behandlingsansvar
 • Udviklingsplan Regionshospitalet Silkeborg
 • Puljen, Fællesprojekter/aftaler med kommuner - økonomi
 • Pulje til udvikling af Nære Sundhedstilbud - økonomi

 

Analytiker

Jesper Pingel

Tlf. 24 92 50 93

 • Aktivitetsdata (MidtEPJ, DRG, RIS)
 • Ad hoc analyser
 • Benchmark/kapacitetsanalyser
 • BI (+ styregruppe)

 

AC fuldmægtig (vikar)

Karoline Hougaard Bossen

Tlf. 23 62 82 34

 • Samarbejdsudvalg for fysioterapi
 • Samarbejdsudvalg for fodterapi
 • Diabetes
 • Lænderyg forløbsprogram
 • Forebyggelse og sundhedsfremme

 

Konst. kontorchef

Kristine Lindeneg-Drejø

Tlf. 21 35 88 47

 • Forebyggende helbredsundersøgelser og samtaler
 • COVID-19 test

 

AC fuldmægtig 

Leanne Hejlskov

Tlf. 21 52 65 47

 • Planlægning: Øjne
 • Planlægning: Øre - Næse - Hals
 • Høreområdet
 • Sundhedshuse - Center for sundhed
 • Koordinationsudvalg for tandpleje
 • Blod og biobanker
 • Nærhospitaler
 • Den Regionale Specialtandpleje
 • Styregruppen for fokusområde det nære sundhedsvæsen
 • Randersklyngen (politisk niveau)

 

Chefsekretær

Lene Dam Larsen

Tlf. 24 48 42 03

 • Sekretær for Kristine Lindeneg Drejø
 • Kontorøkonomi
 • Mødehonorering almen praksis
 • Mødeplanlægning
 • Dagsordenudsendelse for Sundhedssamarbejdsudvalg/Sundhedsstyregruppe / Øvrige samarbejdsudvalg 
 • Konferencer
 • Posedialyse – afregning
 • Folkesundhed i Midten - afregning
 • Superbruger ESDH

 

AC fuldmægtig

Mia Lundquist Jensen

Tlf. 24 64 40 96

 • Planlægning: Øre - Næse - Hals
 • Høreområdet
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Overvægtsindsatser i regi af sundhedsaftalen
 • Nationalt Center for Overvægt
 • Samarbejdsaftale vedr. rygestop
 • Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - somatik
 • Samarbejdsaftale om den gode indlæggelse og udskrivelse - psykiatri
 • Aftale om elektroniske henvisninger til kommunale forebyggelsestilbud

 

AC fuldmægtig

Moana Hjarnø Nielsen

Tlf. 24 26 31 08

 • Praksisplan
 • Rådgivning almen praksis
 • KOL forløbsprogram
 • Tværsektorielle telemedicinske indsatser
 • Fælles Service Center
 • Samarbejde på it-området (MedCom)

 

AC-fuldmægtig

Sandra Bjerre Nielsen 

Tlf. 24 22 72 08

 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Aarhusklyngen og Horsensklyngen (politisk)
 • Tværsektorielt samarbejde
 • Den nære psykiatri
 • Nærhospitaler

 

AC-fuldmægtig 

Sara Froulund Ladekarl

Tlf. 29 66 94 35

 • Aktivitetsdata (MidtEPJ, DRG, RIS)
 • Ad hoc analyser
 • Benchmark/kapacitetsanalyser
 • BI (+ styregruppe)

 

AC-fuldmægtig

Sidse Gottlieb Jensen

Tlf. 78 41 20 37

 • Samarbejdsudvalg Psykologer
 • Den nære psykiatri
 • COVID-19 test

 

AC-fuldmægtig 

Trine Oksbjerg

Tlf. 21 52 64 96

 • Sundhedsaftalesekretariatet
 • Sundhedsklynger
 • Akutområdet - tværsektorielt
 • Samarbejdsaftale om samarbejde mellem præhospitalet og kommunale akutfunktioner
 • Digitale løsninger i det nære sundhedsvæsen (Nærhospitalspulje)
 • Forebyggelse generelt