Funktionspostkasse: praksisomraadet@rm.dk

Personfølsomme eller fortrolige oplysninger skal sendes med sikker elektronisk post. Det kan gøres på tre måder:

  1. Send via Digital Post på hjemmesiderne borger.dk (privatpersoner) eller virk.dk (erhverv)
  2. Send ved hjælp af NemID i dit e-mailprogram
  3. Benyt en professionel sikker e-mailløsning – bruges typisk af større virksomheder og myndigheder

Læs mere her: http://www.rm.dk/kontakt/sikker-e-mail/

Øverst ansvarlig for praksisområdet:

Regionsdirektør Pernille Blach Hansen, mail: peblha@rm.dk, tlf: 78 41 00 20

Kvalitetsarbejde på praksisområdet, KEU, Praksis.dk:

Koncern Kvalitet
Vicedirektør Mette Kjølby, mail: mette.kjoelby@stab.rm.dk, tlf.: 78 41 40 02

Kvalitet og Lægemidler
Kontorchef Birgitte Haahr, mail: birgitte.haahr@stab.rm.dk, tlf.: 29 67 04 99

Afregning, yderadministration, lægevalg, SU-sager, EU-refusioner, høreapparattilskud:

Koncernøkonomi
Økonomidirektør Mette Jensen, mail: mette.jensen2@stab.rm.dk, tlf. 78 41 04 02

Praksisadministrationen
Kontorchef Jørgen Nørskov Nielsen, mail: joergen.nielsen@stab.rm.dk, tlf. 78 41 21 06

Henvendelse til kontoret kan ske pr. mail til funktionspostkassen:
Praksis.Administration@rm.dk

Vedrører henvendelsen praktiserende speciallæger benyttes denne mailadresse:
Speciallaeger-midt@stab.rm.dk

Lægedækning, økonomi, laboratorieområdet, akut/lægevagt:

Koncernøkonomi
Økonomidirektør Mette Jensen, mail: mette.jensen2@stab.rm.dk, tlf.: 20 26 43 58

Strategisk Styring og Analyse
Kontorchef Anne Birgitte Jæger, mail: anne.jaeger@stab.rm.dk, tlf.: 24 23 89 10

Praksisplanudvalg, praksisplanlægning:

Sundhedsplanlægning
Vicedirektør Rikke Skou Jensen, mail: rikke.skou.jensen@rm.dk, tlf.: 78 41 20 02 

Kont. kontorchef Kristine Lindeneg Drejø, mail: kristine.drejoe@stab.rm.dk, tlf.: 21 35 88 47

 

Oversigt over medarbejdere og telefonnumre findes på www.rm.dk.