Kontorets hovedopgaver er:

  • Strategisk planlægning på følgende områder: kræft, neurologi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, karkirurgi, patologi, plastikkirurgi, intern medicin, laboratorieområdet, psykiatri samt det præhospitale område.
  • Sekretariatsbetjening af klinikforum, Task Force Kræft og andre ad hoc Task Forces
  • Hospice
  • Screening (mammografi og tarmkræft)
  • Rehabilitering
  • Sundheds- og hospitalsplanlægning generelt

Under medarbejderoversigten kan du se, hvem der er den primære sagsbehandler på de enkelte områder.

Nogle af de væsentligste opgaver er nærmere beskrevet under siden ”Fremtidens sundhedsvæsen” .