Kontorchef

Lone Düring

Tlf. 20 26 12 47

Sekretær Lone Abildlund Hansen, tlf. 7841 2002


AC-fuldmægtig (Barsel)

Anne Knutsson Hansen

Tlf. 29 64 63 85

 • Respiratorområdet

 •  

Specialkonsulent

Berit Kamp Kragh

Tlf. 21 52 64 94

 • Planlægning: neurologi og herunder neurorehabilitering
 • Planlægning: neurokirurgi
 • Smertebehandling
 • Tværfaglige specialeråd
 • Klinikforum (sammen med Lene HK)
 • Senfølger efter COVID-19 (på tværs af specialer)
 • Søvnsygdomme (på tværs af specialer)

 

AC-fuldmægtig

Charlotte Jensen

Tlf. 21 35 87 98

 • Hjælpemiddelområdet
 • Hjerneskadesamråd
 • Rehabilitering på specialiseret niveau – ny bekendtgørelse
 • Følgegruppe på genoptræningsområdet
 • Opfølgningsprogram for børn med cerebral parese
 • Kræftrehabilitering
 • Palliativ samarbejdsaftale med kommunerne
 • Genoptræningsplaner til borgere med psykisk sygdom
 • Genoptræning psykiatri – ledsageaftale
 • Ledsageaftalen generelt
 • Libre Flash (sammen med Henrik RS) 
   

Specialkonsulent

Gry Brun Jensen

Tlf. 78 41 20 65 

 • Planlægning: Karkirurgi
 • Planlægning: Plastikkirurgi
 • Planlægning: Psykiatri (sammen med Lene HK)
 • Planlægning: Børn- og ungdomspsykiatri (sammen med Lene HK)
 • Samarbejde med kommuner og almen praksis inden for psykiatrien 
 • Funktionelle Lidelser
   

Chefkonsulent

Henrik Bech Nielsen

Tlf. 51 52 97 50

 • Planlægning: Gynækologi og obstetrik (herunder bl.a. fødsels- og svangreområdet, fertilitetsområdet og abortrådgivning)
 • Planlægning: Pædiatri
 • Planlægning: Kardiologi
 • Personlig Medicin
 • Patientansvarlig læge (PAL)
   

Specialkonsulent

Holger Schildt Knudsen

Tlf. 30 52 03 13 

 • Screeningsprogrammer - livmoderhalskræft, mamma, tarmkræft
 • Screeningsstyregruppe
 • Planlægning: Infektionsmedicin
 • Planlægning: Kirurgi
 • Planlægning: Ortopædkirurgi
 • Planlægning: Urologi
 • Planlægning: Tand-mund-kæbe kirurgi (+ Lene HK)
 • Speciallægepraksisplanlægning Ortopædkirurgi
 • Speciallægepraksisplanlægning Kirurgi
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Klinisk Genetik
 • Klinisk Immunologi
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Patologi
 • Blodbanker
 • Diagnostisk radiologi
 • Organdonation
 • Samarbejdsaftale vedr. infektionshygiejne
 • Hjælpemidler (sammen med Charlotte)
 • Nationale Kliniske Retningslinjer
 • MTV
 • §79 institutioner 
 • Ilt-patienter i eget hjem
 • Diætister  


AC-fuldmægtig

Lene Houmand Kristensen

Tlf. 21 52 59 97

 • Klinikforum (sammen med Berit KK)
 • Planlægning: kardiologi
 • Planlægning: Thoraxkirurgi
 • Planlægning: Psykiatri (sammen med Gry)
 • Planlægning: Børne- og ungdomspsykiatri (sammen med Gry)
 • Tvang i psykiatrien
 • Specialeplanlægning - varetagelse af specialfunktioner
 • Optageområder
   

Chefkonsulent

Mette Byrgiel Bach

Tlf. 21 36 52 13

 • Strategisk sundheds- og hospitalsplanlægning (fx sundheds- og hospitalsplan (2020), udviklingsplan for RH Silkeborg (2021), plan for det medicinske område)
 • De medicinske afdelinger og Diagnostisk Center, RH Silkeborg: Belægning, multisygdomme mm.
 • Planlægning: Intern Medicin: Geriatri (ældresygdomme)
 • Planlægning: Intern Medicin: Reumatologi (sygdomme i bevægeapparatet, betændelses- og gigtsygdomme)
 • Planlægning: Dermatologi og venerologi (hud- og kønssygdomme)
 • Planlægning: Intern Medicin: Lungesygdomme
 • Planlægning: Intern Medicin: Gastroenterologi-Hepatologi (sygdomme i spiserør, mave-tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje)
 • Færdigbehandlede patienter (når behandling er afsluttet og indlæggelse ikke er en forudsætning for den videre behandling)
 • Dialyse: nyrepatienter
   

AC-fuldmægtig

Mette Riishøj Mathiasen

Tlf. 29 37 98 45

 • Kræftpakker
 • Maksimale ventetider for kræftpatienter
 • Planlægning: Onkologi (sammen med Henrik BN)
 • Planlægning: Hæmatologi (sammen med Henrik BN)
 • Planlægning: i øvrigt på kræftområdet på tværs af specialer
 • Kræftplaner, herunder Kræft IV
 • Opfølgningsprogrammer på kræftområdet
 • Hospice og palliation
 • Planlægning: Nefrologi
 • Posedialyse + samarbejde med kommunerne

 

AC-fuldmægtig (Vikar)

Stine Stausgaard 

Tlf. 21 52 61 39

 • Det præhospitale område
 • Anæstesi
 • Indvandrermedicinsk klinik