Kontorets hovedopgaver er:

 • Medicinområdet og nye behandlinger
 • Den regionale lægemiddelkomité
 • Medicindata
 • Analyse og tværgående optimering af kapaciteten på regionens hospitaler
 • Udvidet frit valg og udbud i forhold til privathospitaler
 • Patientrettigheder og ret til hurtig udredning og behandling
 • Fælles visitationer
 • Samarbejdsaftaler på tværs af regioner/andre lande
 • Hospitalsbyggerier i somatikken og psykiatrien, herunder kvalitetsfondsprojekterne i Aarhus, Gødstrup og Viborg
 • Ombygning af eksisterende hospitaler
 • Investeringsplaner på anlægsområdet
 • Designguides til byggerier
 • Koordinering og prioritering af medicotekniske anskaffelser
 • Afdelingens økonomi
 • Vacciner