Afdelingen ledes af en vicedirektør med reference til direktionen. Afdelingen har 3. kontorchefer, der løser opgaver med udgangspunkt i organisering i 1. Kontor, 2. Kontor og 3. Kontor.

Afdelingen er geografisk placeret i Regionshuset Viborg, og afdelingens årsværk udgør ca. 40.

Sundhedsplanlægnings væsentligste rolle er fra centralt hold at betjene det politiske system og arbejde for at realisere de politisk vedtagne planer og strategier for sundhedsvæsnet i Region Midtjylland. Dette i tæt samarbejde med hospitalerne og øvrige interne og eksterne aktører.

Sundhedsplanlægning har ansvaret for funktions- og specialeplanlægning i forhold til hospitalerne på både det somatiske og psykiatriske område. Hertil hører analyse af aktivitetsdata, kapacitets- og investeringsplanlægning, det interregionale samarbejde, medicinområdet, præhospitalsområdet, planlægning af praksissektorens sundhedsydelser samt indgåelse, udvikling og opfølgning af sundhedsaftaler mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen.

Afdelingen har følgende kontorer, som er hjemmehørende i Regionshuset i Viborg. 

1. kontor

2. kontor

3. kontor

Analysegruppen vedrørende hospitalsmedicin hører under Sundhedsplanlægning.