Analysegruppen refererer til Sundhedsplanlægning.

Faglig koordinator:

Eva Sædder, overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling.

Administrativ koordinator:

Henrik Rugholm Svejgaard, specialkonsulent, Sundhedsplanlægning.

Derudover består analysegruppen af farmaceuter fra Hospitalsapoteket.

Analysegruppen løser opgaver for Sundhedsplanlægning og Den Regionale Lægemiddelkomite, herunder sparring og faglig til formanden for Den Regionale Lægemiddelkomite.

Hovedformålet med analysegruppen er at sikre en målrettet og handlingsorienteret monitorering af lægemiddelforbruget i Region Midtjylland inden for den sekundære sektor. Monitorering og analyser af lægemiddelforbruget skal give mulighed for at iværksætte adfærdsregulerende indsatser, når det er nødvendigt – dvs. som følge af hensyn til kvalitet og/eller økonomi.