Baggrund

Arbejdsgruppen på Medicindataområdet i Region Midtjylland skal medvirke til at skabe overblik over og kvalificere inputs til igangværende initiativer og projekter på medicindataområdet såvel intra- som tværregionalt og nationalt. Arbejdsgruppen er endvidere tænkt som et koordinerende forum, hvor forskellige nøglepersoner har mulighed for at drøfte områderelaterede initiativer og projekter. Arbejdsgruppen er nedsat for 1,5 år.

Formål

Det overordnede formål med arbejdsgruppens nedsættelse er, at der skabes forudsætning for etablering af lettilgængelig adgang til effektive og valide medicindataløsninger. Dette mhp. optimering af det medicinrelaterede kvalitetsarbejde samt forbrugsmonitorering og økonomiopfølgning.
I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra såvel de regionale hospitalsledelser som medicindatabrugere- og leverandører samt IT og BI-nøglepersoner/superbrugere.

Mødekadence

Arbejdsgruppen mødes 4-5 gange årligt, og refererer til Klinikforum.

Mødeplan (2018/2019)

16.3.18 kl. 9-11.

13.6.18 kl. 9-11.

12.9.18 kl. 10-12.

10.12.18 kl. 11-13.

14.3.19 kl. 9-11.

21.6.19 kl. 9-11.

Medlemssammensætning

 • Jørgen Schøler Kristensen (lægefaglig direktør, AUH – formand)
 • Thomas Balle Kristensen (hospitalsdirektør, HEM)
 • Birgitte Haahr (kontorchef, Koncern Kvalitet, Kvalitet og Lægemidler)
 • Henrik Thuren (områdeleder Patientjournal Produkter)
 • Helle Møller (sundhedsfaglig EPJ-konsulent, Patientjournal Produkter)
 • Astrid Dahl Joensen (datamanager, Hospitalsapoteket)
 • Jonas Rosendal Bager-Elsborg (leder af BI-løsninger samt medicindataemneejer)
 • Charlotte Olesen (farmaceut, analysegruppen)
 • Lise Viskum Hansen (chefkonsulent, Økonomi og Planlægning, HEH)
 • Trine Jørgensen (projektleder, Kvalitet og Sundheds-IT, HEH, medlem af EPJ-Implementeringsgruppen).
 • Rikke Skou Jensen (vicedirektør, Sundhedsplanlægning)/Flemming Bøgh Mikkelsen (kontorchef, Sundhedsplanlægning)
 • Bettina Nørremark (fuldmægtig, Sundhedsplanlægning)
 • Sara Froulund Ladekarl (fuldmægtig, Sundhedsplanlægning, sekr.)

Kommissorium