Sundhedsområdets ledere i administrationen er:

Direktør Ole Thomsen
E-mail: ole.thomsen@stab.rm.dk
Sekretær Hanne Paag, tlf. 7841 0041

Vicedirektør Mette Kjølby
E-mail: mette.kjoelby@stab.rm.dk
Chefsekretær Mette Byholt, 7841 4000

Vicedirektør Rikke Skou Jensen
E-mail: rikkeskou.jensen@stab.rm.dk
Sekretær Lone Abildlund Hansen, tlf. 7841 2002

Afdelingschefer:

Sundhedsplanlægning:
Vicedirektør Rikke Skou Jensen
Sekretær Lone Abildlund Hansen

Koncern Kvalitet
Vicedirektør Mette Kjølby
Chefsekretær Mette Byholt

Kontorcheferne i afdelingerne står under de enkelte afdelinger.