Du kan få taget blodprøver bestilt af hospitalet på alle blodprøvesteder i Region Midtjylland.

Det vil sige alle hospitaler, udvalgte sundhedshuse og lokale blodprøvesteder i regionen.