Almindelige betingelser for kørsel

Du kan blive kørt med siddende patientbefordring til nærmeste behandlende hospital, hvis du ikke kan benytte bus eller tog på grund af dit helbred. Samtidig skal du opfylde én af følgende betingelser:

  • du er pensionist.

  • du bor mere end 50 km fra hospitalet - beregnet efter Kraks ruteplan med korteste rute.

  • du har været til behandling på hospitalet og i den forbindelse indkaldes til videre ambulant behandling

Har du spørgsmål - kontakt Kørselskontoret på tlf. 70 23 62 48

Læs mere her