I forhold til indsatsen for børn og unge på sundhedsområdet har Region Midtjylland bl.a. fokus på en særlig indsats i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge og deres familier. Målet er at forbedre livskvalitet og sund­hed under graviditet, fødsel og barsel samt for børn, unge og deres fami­lier.

Dette arbejde varetages af Regionalt Sundhedssamarbejde, der har som opgave at sikre koordinering af samarbejdet mellem almen praksis, kommuner og region/hospital.

Information til forældre

Forældrevejledninger

Som en hjælp til forældre er der udarbejdet en række vejledninger omkring forskellige sygdomme. Hensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet vejledning til forældre på tværs af sektorer i Region Midtjylland.

Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af de fire børneafdelinger i Region Midtjylland. Vejledningerne skal ses som et supplement og understøttelse til den vejledning, der gives af  sundhedsplejersker, praktiserende læger, vagtlæger og personalet på børnemodtagelserne.

Sundhedsplejens telefonvagt

- når du er i tvivl og din egen sundhedsplejerske holder fri.

Sundhedsplejens Telefonvagt er et tilbud til alle småbørnsforældre i Region Midtjylland, hvis der opstår akutte problemer, hvor der er behov for råd og vejledning af en sundhedsplejerske.

Læs mere om Sundhedsplejens Telefonvagt på www.sundhedsplejenstelefonvagt.dk