Forsiden af folderen ForældrevejledningerFind vejledninger hvis du har et sygt barn. Vejledningerne fortæller bl.a. hvilke symptomer du skal kigge efter, hvad du evt. selv kan gøre, og hvornår du skal søge læge.

Vejledningerne revideres årligt.

Om denne vejledning

Bestil pjecer på dansk