Forældrevejledning (pdf)

Forsiden af folderen ForældrevejledningerHensigten med forældrevejledningerne er at give en ensartet vejledning til forældre på tværs af sektorer i Region Midtjylland.

Vejledningerne er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af de fire børneafdelinger i Region Midtjylland. 

 

Forældrevejledninger 

Forældrevejledningerne om børns sygdomme kan ses på følgende links:

 

Forældrevejledninger

Vejledningerne vil blive revideret årligt.  (Seneste revision af danske vejledninger 2016. Engelske vejledninger 2012 -2013) 

De danske vejledninger kan bestilles hos Rikke Dalsgaard, Koncern Kvalitet, Kvalitet og Lægemidler, Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Rikke.dalsgaard@stab.rm.dk