Forsiden af folderen ForældrevejledningerFind vejledninger hvis du har et sygt barn. Vejledningerne fortæller bl.a. hvilke symptomer du skal kigge efter, hvad du evt. selv kan gøre, og hvornår du skal søge læge.

Vejledningerne revideres årligt.

Om denne vejledning

Bestil pjecer på dansk

Har du syge børn?

Find foldere med gode råd.

Brug for et godt råd fra sundhedsplejersken?

Det kan du få på Sundhedsplejens Telefonvagt.