k3_4616-Forældrevejledninger_bred_B.png

Ledbetændelse (reaktiv artritis) er en sygdom, som viser sig ved en irritationstilstand i et eller flere led, oftest hofte – knæ eller fodled.

Årsagen til den reaktive artritis er ukendt; men menes at være en reaktion i immunsystemet på en infektion.

Sygdommen opstår under eller lige efter en infektion i kroppen, f.eks. infektion i øvre luftveje, urinveje eller mavetarmsystem.

Sygdommen er godartet og kan vare i nogle uger, hvorefter man er helt rask.


Fold ud

Smitte

Ledbetændelse smitter ikke


Fold ud

Symptomer

Typiske symptomer


Fold ud

Behandling

Giv evt. smertestillende medicin

Lad barnet styre aktiviteterne

Pres ikke barnet


Fold ud

Hvornår søger man læge

Søg læge hvis barnet har et eller flere af symptomerne på ledbetændelse


Fold ud

Forebyggelse

Man kan ikke forebygge ledbetændelse


Fold ud

Institution/dagpleje

Barnet må komme i institution når...


Fold ud

Om denne vejledning