Uddannelse 

Der afvikles uddannelse af sundhedsprofessionelle inden for området børn, unge og gravide. Der afvikles løbende kurser i de sundhedspædagogiske metoder ”Du Bestemmer” og Marte Meo.

For yderligere oplysninger kontakt kursusleder

Ingeborg.Kristensen@stab.rm.dk

Forum for samarbejde om sundhedspleje

Forum for Samarbejde om Sundhedspleje i Region Midtjylland er et netværk med deltagelse af ledende sundhedsplejersker i regionen, ledelsen af sundhedsplejerskeuddannelsen og regionssundhedsplejerske. Der afholdes møder fire gange årligt. Se kommissoriet

Sundhedsaftaler - temagruppe vedr børn, unge og gravide

I forbindelse med sundhedsaftalerne er der nedsat en tema­gruppe vedrørende børn, unge og gravide.

Af frivillige sundhedsaftaler er der indgået:

2008

Sundhedsplejersketelefonen et fælles samarbejdsprojekt mellem kommuner og region.

2009

Forældrevejledninger med 22 ensartede vejledninger vedrørende børns sygdomme. Vejledningerne anvendes af almen praksis, vagtlæger, personalet på børneafdelingernes modtageafdelinger og sundhedsplejerskerne.