Under graviditet, fødsel og barsel samarbejder din praktiserende læge, fødestedets jordemoder og speciallæge samt den kommunale sundhedsplejerske.

Ved den første graviditetsundersøgelse hos din egen læge opretter lægen en svangre- og vandrejournal, der sendes til fødeafdeling og jordemoder.

Under graviditeten vil du blive tilbudt 3 undersøgelser hos din egen læge og 4-7 konsultationer hos en jordemoder. Fødeafdelingen tilbyder en risikovurdering med ultralydsscanning i uge 12 og (misdannelsesscanning) i uge 19.
 
Gravide i Region Midtjylland kan føde på hospital eller hjemme.
 

I Region Midtjylland er der ca. 16.000 fødsler om året, 98-99% foregår på regionens fødeafdelinger og knap 1% føder derhjemme.