Oplever du problemer med hørelsen?

Hvis du er generet af høretab, kan løsningen være et høreapparat.

Offentlige og private muligheder

Du har mulighed for at få udleveret høreapparat på en offentlig klinik eller i en privat høreapparatklinik. Det bestemmer du helt selv.

Uanset om du vælger offentlig eller privat udlevering, skal du inden eller efter, at du har fået foretaget en høreprøve til en praktiserende ørelæge. Her skal lægen bekræfte, at du har et behandlingskrævende høretab og dermed ret til behandling - evt. med offentligt tilskud.

Hvis du har besluttet, at du vil have behandling i det offentlige - f.eks. på et sygehus - vil ørelægen lave en henvisning dertil. Hvis du vil behandles på en privat klinik, får du en blanket af ørelægen, der dokumenterer, at du har ret til tilskud til høreapparatbehandling. I sidstnævnte tilfælde bestiller du selv tid hos den private høreklinik.

Hvis du fortryder dit valg af behandlingssted, skal du kontakte ørelægen, der har sendt henvisningen til offentlig høreapparatbehandling/udfyldt blanketten til privat høreapparatbehandling.

Ved et kompliceret høretab varetages høreapparatbehandlingen altid af en offentlig klinik.

Høreapparat fra en offentlig høreklinik

Høreapparat fra en privat høreklinik

Hørevejleder i kommunen

Tilskud til transport

Når du skal have udskiftet dit gamle høreapparat

Batterier

Læs mere