Et ophold på hospice er et tilbud til mennesker, som har en uhelbredelig sygdom, hvor helbredende behandling er opgivet til fordel for en aktiv lindrende indsats.

Der er fem hospicer i regionen.

Hent visitationsretningslinjerne, som gælder for alle fem institutioner (pdf).

Lindrende behandling

Der er i Region Midtjylland seks palliative teams, der står for den lindrende behandling.

De palliative teams er tværfaglige teams, som yder ekspertbistand til uhelbredeligt syge patienter og deres pårørende, når der er brug for specialiseret omsorg, pleje og behandling.

Målet med den palliative indsats er, at patienten og dennes familie får den bedst mulige livskvalitet gennem hele forløbet.

Teamets opgaver:

  • at sikre en kvalificeret symptombehandling og pleje, uanset om den palliative indsats foregår på hospital, på plejehjem eller i eget hjem.
  • at øge sundhedspersonalets kompetence og viden inden for det palliative område.
  • at koordinere den palliative indsats sektorerne imellem i den enkelte patients forløb.

I Region Midtjylland er der et palliativt team tilknyttet følgende hospitaler:

Du kan læse mere om de enkelte teams ved at klikke på ovenstående links.

Der er fælles visitationsretningslinjer for alle de palliative teams. Her kan du hente visitationsretningslinjer (pdf).