Hospice Søholm er et af flere tilbud, som Region Midtjylland har til alvorligt syge og døende borgere og deres pårørende.

Et Hospice er et sted, hvor alvorligt syge og døende mennesker kan leve i den sidste periode af deres liv.

Her på hjemmesiden kan du finde flere oplysninger om Hospice Søholm. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Hospice Søholm
Bispevej 68, Stavtrup
8260 Viby J
tlf. 7841 3333
Fax: 7841 3330 
E-mail: hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk

CVR. 34668930
EAN. 5798 0027 89362

Hospicechef Dorthe Kjær Iversen 
Souschef Jytte Husted


"Folk er her for at dø - og det er jeg også" - Aarhus Stiftstidende december 2015

TV-indslag fra Hospice Søholm

COVID-19 OG BESØG PÅ HOSPICE

 

Kære pårørende

 

Dette er en information om, hvordan du skal forholde dig på Hospice Søholm ift. Corona. For at forebygge spredning af COVID-19 følger vi Sundhedsstyrelsens og Region Midtjyllands a anbefalinger og retningslinjer.

Vi bestræber os på at finde en balance mellem pårørendes mulighed for at kunne sige farvel, og hensynet til medarbejdernes sikkerhed/undgå at medarbejderne bliver smittet.


For at undgå at smitte patienter og personale, bedes antallet af besøgende begrænset.  Besøg skal være efter aftale med patienten.

 

Forebyggende tiltag:
Vi opfordrer til, at alle pårørende og gæster jævnligt testes for corona.
Du skal respektere anbefalingerne om at holde 2 meters afstand og om god håndhygiejne.
Du er velkommen, hvis du har en aftale og ikke føler dig syg, eller har symptomer på covid-19.
Har du været syg skal du være uden symptomer i 48 timer, før du må komme i huset.

Du skal overholde nedenstående:

 

  • Sprit dine hænder med to pump ved vægdispenserne og 1 pump ved de manuelle dispensere og minimum 30 sek. indgnidning i hænderne, inden du går ind til patienten

  • Hold 2 meters afstand  

  • Ophold dig kun på patientens stue, dvs. ingen adgang til spisestue, børne- og ungerum etc. Dagligstuer må kun benyttes efter aftale med personalet og man må gerne opholde sig udenfor på terrassen og i sansehaven

  • Hent ikke mad og drikke til patienten eller dig selv, men anmod personalet om hjælp til dette

  • Anvend toilettet på patientens stue

  • Vær' max. 2-3 besøgende af gangen, på stuen, terrassen og såfremt der skal udføres arbejdsopgaver på stuen, kan det blive nødvendigt at bede pårørende om at forlade stuen, for at personalet kan holde tilstrækkelig afstand

  • Ved livets afslutning kan der laves individuelle aftaler med personalet om at være flere på stuen

  • Du må gerne medbringe blomster til den indlagte, spørg efter en vase

  • Det er et krav, at du har mundbind på, og at du bærer mundbindet under dit besøg på hospice. De generelle undtagelsesmuligheder for brug af mundbind er gældende, herunder er børn under 12 år bl.a. undtaget fra kravet.

For at kunne lykkes med ovenstående, må vi have en åben og tæt dialog med hinanden og med jer som patient og pårørende. Der vil altid være gråzoner, som vi må forholde os til.

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

 

Med venlig hilsen
Hospicechef Dorthe Kjær Iversen