Hospice Søholm er et af flere tilbud, som Region Midtjylland har til alvorligt syge og døende borgere og deres pårørende.

Et Hospice er et sted, hvor alvorligt syge og døende mennesker kan leve i den sidste periode af deres liv.

Her på hjemmesiden kan du finde flere oplysninger om Hospice Søholm. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.

Hospice Søholm
Bispevej 68, Stavtrup
8260 Viby J
tlf. 7841 3333
Fax: 7841 3330 
E-mail: hospice-soeholm@hospice-soeholm.dk

CVR. 34668930
EAN. 5798 0027 89362

Hospicechef Dorthe Kjær Iversen 
Souschef Jytte Husted


"Folk er her for at dø - og det er jeg også" - Aarhus Stiftstidende december 2015

TV-indslag fra Hospice Søholm

COVID-19 OG BESØG PÅ HOSPICE

 

Kære pårørende

Dette er en information om, hvordan du skal forholde dig på Hospice Søholm ift. Corona. For at forebygge spredning af COVID-19 følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi bestræber os på at finde en balance mellem pårørendes mulighed for at kunne sige farvel, og hensynet til medarbejdernes sikkerhed/undgå at medarbejderne bliver smittet.

For at undgå at smitte patienter og personale, bedes antallet af besøgende begrænset. Det betyder at der kun er besøg af nærmeste pårørende. Hvem de nærmeste pårørende er, definerer man selv som patient, dog højest 10 forskellige personer. Har man ingen familie, da er det de nærmeste venner. Besøg skal være efter aftale med patienten.

 

Forebyggende tiltag:

I skal respektere anbefalingerne om at holde afstand og om god håndhygiejne. Du er velkommen, hvis du har en aftale og ikke føler dig syg, eller har symptomer på covid-19. Hvis man har været syg, må vi desværre må bede dig om ikke at komme på besøg på Hospice Søholm, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Du skal overholde nedenstående:

  • Sprit dine hænder med to pump ved vægdispenserne og 1 pump ved de manuelle dispensere og minimum 30 sek. indgnidning i hænderne, inden du går ind til patienten

  • Gå direkte til patientens stue

  • Hold 2 meters afstand til personale

  • Ophold dig kun på patientens stue, dvs. ingen adgang til spisestue, børne- og ungerum etc. Adgang til dagligstuer er kun efter aftale med personalet. Man må gerne opholde sig udenfor på terrassen og i sansehaven

  • Hent ikke mad og drikke til patienten eller dig selv, men anmod personalet om hjælp til dette

  • Anvend toilettet på patientens stue

  • Vær' max. 2-3 besøgende på stuen, og såfremt der skal udføres arbejdsopgaver på stuen, kan det blive nødvendigt at bede pårørende om at forlade stuen, for at personalet kan holde tilstrækkelig afstand.

 

  • Ved livets afslutning kan der laves individuelle aftaler med personalet om at være flere på stuen

Man må gerne medbringe blomster til den indlagte, spørg efter en vase.

For at kunne lykkes med ovenstående, må vi have en åben og tæt dialog med hinanden og med jer som patienter og pårørende. Der vil altid være gråzoner, som vi må forholde os til.  Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information.


Med venlig hilsen
Hospicechef
Dorthe Kjær Iversen