Hospice Søholm modtager gerne donationer, gaver og støtte, som kan bidrage til glæde og gavn for patienter og pårørende.

Donationer kan indbetales på:

  • Region Midtjyllands hovedkonto i Jyske Bank
    Kontonr. 7831 – 4003001
    Mrk. "Donation Hospice Søholm"

  • Mobilepay 409967

Donationer indgår ikke i det daglige driftsbudget, men bliver anvendt i forhold til eventuelle ønsker fra donator.

Dersom donator ikke har ønsker for anvendelsen, vil midlerne bruges til gavn for patienter og pårørende.

For yderligere oplysninger kontakt:
sekretær Lone Riis
e-mail: lone.riis@hospice-soeholm.dk
Tlf. 7841 3333