Den 1. april 1999 åbnede Hospice Søholm som Danmarks første amtskommunale hospice.

Oprettelsen af Hospice Søholm skal ses som et led i den samlede plan for styrkelsen af den palliative indsats i Århus, som en arbejdsgruppe nedsat af Århus Kommune og Århus Amt udarbejdede i december 1997.

Hospice Søholm åbnede som et 2-årigt forsøgsprojekt med 5 hospicepladser.
Forsøgsperioden blev imidlertid forlænget med yderligere ½ år, hvorefter det blev besluttet at permanentgøre tilbuddet og at udvide Hospice Søholm med yderligere 6 pladser.

Den 21. januar 2003 blev de nye pladser indviet, så Hospice Søholm i dag råder over 11 pladser.
Pladserne var tidligere fordelt, så Århus Kommune rådede over 9 pladser, hvoraf to var til rekreationsophold. De sidste 2 hospicepladser var forbeholdt borgere fra andre kommuner i Region Midtjylland. Århus Kommune og Region Midtjylland finansierede i fællesskab udgifterne til driften af Hospice Søholm.

Pr. 1. januar 2009 blev Hospice Søholm en selvejende institution med driftsoverenskomst med Region Midtjylland.

Der er forsat 11 hospicepladser og i henhold til lov om frit sygehusvalg kan borgere i dag frit vælge ophold på det hospice i Danmark, man som patient måtte ønske sig. Pladserne på Hospice Søholm er således ikke længere forbeholdt borgere i Århus Kommune og Region Midtjylland.

Medio september 2012 flyttede Hospice Søholm i nye rammer kun et stenkast fra de gamle.

TV-indslag fra Hospice Søholm