Bestyrelsen er i samråd med hospicechefen ansvarlige for at Hospice Søholm drives, som en forsvarlig selvejende institution, hvor institutionen ledes i overensstemmelse med de beskrevne vedtægter og driftsaftalen med Region Midtjylland.

Den daglige ledelse på Hospice Søholm varetages af hospicechef Dorthe Kjær Iversen og souschef Jytte Husted.

På Hospice Søholm har vi fokus på vores værdigrundlag, som sammen med virksomhedsplanen er med til at løse opgaverne bedst muligt.

Ledelsesmæssigt arbejdes der værdibaseret med situationsbestemt ledelse ud fra en anerkendende tilgang, hvor værdierne gerne skal afspejles i det interne – og eksterne samarbejde.

Det tilstræbes, at der indbyrdes tryghed, åbenhed og nysgerrighed både menneskeligt og kollegialt. Der vises respekt for hinandens følelser, oplevelser, tanker, synspunkter og for hinandens individualitet gennem en ligeværdig kommunikation.

Hospice Søholm har værdier, som ønskes efterlevet af alle. Disse værdier og hospicefilosofien er grundlæggende antagelser, som ledelsen ønsker synlig i hverdagen. Ledelsens menneskesyn er baseret på tillid til og tro på den enkelte medarbejders mangeartede kvaliteter og evne til at handle ud fra de grundlæggende værdier. Da et hospice dagligt skal forholde sig til holdninger og etik, ønsker ledelsen at være værdisætter, inspirator samt sparringspartner.

Hospicechef Dorthe Kjær Iversen
dki@hospice-soeholm.dk
Tlf. 78 41 33 35

Souschef Gitte Billeschou
gb@hospice-soeholm.dk

Tlf. 78 41 33 36